Ordningsregler Vallentuna BKHundars uppförande

SBKs allmänna regler för ”oacceptabelt beteende” som gäller vid tävling, gäller också vid all vistelse på
klubbens område:

”Hund som vid vistelse på klubbens område uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa
aggressivitet, gör utfall eller på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan
förbjudas att vistas på klubbens område utan instruktörs eller annan träningsledares överinseende.”

Överträdelser

Överträdelser av ovanstående regler rapporteras till VaBKs styrelse.

Åtgärder

Vid överträdelse av VaBK:s ordningsregler kan styrelsen besluta om förbud för hunden och/eller förare
att vistas på klubbens område. Det kan även innebära begränsningar för hur vistelse får ske som till
exempelvis under överinseende av en instruktör eller träningsledare.

Vad tycker du?
Hoppa till verktygsfältet