You are currently viewing Uppdaterad kallelse till årsmöte

Uppdaterad kallelse till årsmöte

Svenska Kennelklubben avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer, däribland Svenska Brukshundklubben, från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi beslutat att vårt årsmöte i Vallentuna Brukshundklubb  kommer att hållas som distansmöte även i år


Kallelse till alla medlemmar

Uppdaterad kallelse till årsmöte i Vallentuna Brukshundklubb söndag den 20 februari 2022 kl 16-18.

Anmälan att du kommer på mötet

För att klara av kraven på närvaroregistrering behöver du anmäla att du vill delta i mötet i förväg. Det gör du genom att klicka på knappen till höger och sedan ange namn och ditt medlemsnummer i VaBK


På årsmötet går vi bland annat igenom vad vi gjort i år och planerar att göra nästa år. Dessutom förstås val av styrelse, revisorer och valberedning för nästa år.

Välkommen önskar styrelsen i Vallentuna Brukshundklubb!

Intresserad av våra senaste nyheter? Prenumerera!