Här kommer möteshandlingar inför årsmötet 20 feb 2022 i Vallentuna Brukshundklubb att publiceras löpande som de blir klara. Senast 7 dagar före årsmötet kommer alla handlingar att vara klara.

Kallelse och dagordning

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Här kommer kallelsen att finns.

Förslag på dagordning för årsmötet kommer här

Verksamhet

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan för 2022

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning

Ekonomi

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Resultatrapoort för 2021

Balansrapport för 2021

Förslag på budget för 2022