Kallelse och dagordning

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Uppdaterad kallelse nr 2

Förslag på dagordning

Verksamhet

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan för 2022

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning

Ekonomi

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Resultatrapport för 2021

Balansräkning för 2021

Förslag på budget för 2022