Hundars uppförande

SBKs allmänna regler för ”oacceptabelt beteende” som gäller vid tävling, gäller också vid all vistelse på klubbens område:

Hund som vid vistelse på klubbens område uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller
på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan förbjudas att vistas på klubbens område utan
instruktörs eller annan träningsledares överinseende.

Överträdelser

Överträdelser av ovanstående regler rapporteras till VaBKs styrelse.

Åtgärder

Vid överträdelse av VaBK:s ordningsregler kan styrelsen besluta om förbud för hunden och/eller förare att vistas på klubbens område.

Det kan även innebära begränsningar för hur vistelse får ske som till exempelvis under överinseende av en instruktör eller träningsledare.

Stäng meny