2019

Ordningsregler Vallentuna BK

Hundars uppförande

SBKs allmänna regler för ”oacceptabelt beteende” som gäller vid tävling, gäller också vid all vistelse på klubbens område:

Hund som vid vistelse på klubbens område uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller 
på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan förbjudas att vistas på klubbens område utan
instruktörs eller annan träningsledares överinseende.

Överträdelser

Överträdelser av ovanstående regler rapporteras till VaBKs styrelse.

Åtgärder

Vid överträdelse av VaBK:s ordningsregler kan styrelsen besluta om förbud för hunden och/eller förare att vistas på klubbens område.

Det kan även innebära begränsningar för hur vistelse får ske som till exempelvis under överinseende av en instruktör eller träningsledare.

Stäng meny
Vad tycker du?