Ordningsregler

Att tänka på vid träning

Som medlem i Vallentuna Brukshundklubb är du alltid välkommen att använda vår klubb till träning, dock så har alltid kurser, tävlingar och andra organiserade klubbaktiviteter som våra torsdagsträningar företräde, se kalendern på vår hemsida.

Är ni en större träningsgrupp som vill träna på vår appellplan mejla först till styrelsen så kan vi lägga in det i kalendern så att andra medlemmar vet om det.

Hundars uppförande – Oacceptabelt beteende

Svenska Kennelklubbens, SKK, allmänna regler för ”oacceptabelt beteende” som gäller vid tävling, gäller också vid all vistelse på klubbens område.

Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan.


Överträdelser

Överträdelser av ovanstående regler rapporteras till styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb.

Åtgärder

Vid överträdelse av VaBK:s ordningsregler kan styrelsen besluta om förbud för hunden och/eller förare att vistas på klubbens område.

Det kan även innebära begränsningar för hur vistelse får ske som till exempelvis under överinseende av en instruktör eller träningsledare.