Årsmöte 2023

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Årsmötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte


Protokoll från 2023-års styrelsemöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Styrelsemöte #2 7 mars, 2023

Styrelsemöte #3 25 april, 2023

Styrelsemöte #4 23 maj, 2023

Styrelsemöte #5 20 juni, 2023

Styrelsemöte #6 22 augusti, 2023

Styrelsemöte #7 19 september, 2023

Styrelsemöte #8 24 oktober, 2023

Styrelsemöte #9 21 november, 2023 – Verksamhetsplan

Styrelsemöte #10 18 december, 2023

Extra styrelsemöte #11 27 december, 2023

Styrelsemöte #12 23 januari, 2024

Styrelsemöte #12 18 februari, 2024


Protokoll från 2023-års instruktörsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Instruktörsmöte #2 20 juni, 2023


Protokoll från 2023-års medlemsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Medlemsmöte #1 11 maj, 2023

Medlemsmöte #2 15 december, 2023