Handlingar till årsmötet för Vallentuna Brukshundklubb den 18 februari 2024 kl 16-18.

Senast 7 dagar före årsmötet kommer alla handlingar att vara klara och tillgängliga här på webbsidan.

Kallelse och dagordning

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Kallelse skickad till alla medlemmar 2023-12-19

Förslag på dagordning

Verksamhet

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Verksamhetsberättelse för 2023

Verksamhetsplan för 2024

Valberedningens förslag

Ekonomi

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Resultatrapport för 2023

Balansräkning för 2023

Förslag till budget för 2024