Verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan 2017

 

Verksamhetsplan 2017

 

Styrelsemöten

Möte nr Datum Protokoll
1 2017-01-07 Styrelsemöte 1 2017 (avser Verksamhetsår 2016)
2 2017-01-26 Styrelsemöte 2 2017 (avser Verksamhetsår 2016)
3 2017-02-23 Styrelsemöte 3 2017
4 2017-03-29 Styrelsemöte 4 2017
5 2017-05-10 Styrelsemöte 5 2017
6 2017-06-08 Styrelsemöte 6 2017
7 2017-08-24 Styrelsemöte 7 2017
8 2017-09-27 Styrelsemöte 8 2017
9 2017-11-02 Styrelsemöte 9 2017
10 2017-12-06 Styrelsemöte 10 2017
11 201-01-10 Styrelsemöte 11 2017
12 2018-01-25

 

Övrigt

Datum Protokoll
2017-02-12 Årsmötesprotokoll VaBK 2017
2017-10-16 Protokoll från medlemsmöte
2017-12-11 Protokoll från medlemsmöte
2017-12-04 Protokoll från instruktörsmöte
   
Beslutslista