Årsmöte 2022

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Årsmötesprotokoll från 20 feb 2022
med bilagor

Styrelsemöte #1, konstituerande,
den 20 feb 2022.


Protokoll från 2022-års styrelsemöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Styrelsemöte #2 den 8 mars, 2022

Styrelsemöte #3 den 12 april, 2022

Styrelsemöte #4 den 17 maj, 2022

Styrelsemöte #5 den 21 juni, 2022

Styrelsemöte #6 den 23 augusti, 2022

Styrelsemöte #7 den 20 september, 2022

Styrelsemöte #8 den 25 oktober, 2022

Styrelsemöte #9 den 22 november, 2022

Styrelsemöte #10 den 19 december, 2022

Styrelsemöte #11 den 17 januari, 2023

Styrelsemöte #12 den 19 februari, 2023

Före årsmötet


Protokoll från 2022-års instruktörsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Instruktörsmöte #1

Instruktörsmöte #2 5 ,maj, 2022


Protokoll från 2022-års medlemsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Medlemsmöte #1, 25 augusti, 2022

Medlemsmöte #2, 6 december, 2022

Årsmöte den 19 februari, 2023