Verksamhetsår 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2018

Styrelsemöten

Möte nr Datum Protokoll
1 2018-03-08  Protokoll 1-2018, bilaga KUL-träff
2 2018-04-04  Protokoll 2-2018
3 2018-05-03  Protokoll 3-2018
4 2018-06-07 Protokoll 4-2018, bilaga Ordningsregler Knivsta BK
5 2018-08-22 Protokoll 5-2018
6 2018-09-13 Protokoll 6-2108
7 2018-10-18 Protokoll 7-2018, bilaga Distriktskonferens 06OKT18
2018-11-28 Verksamhetsberättelse 2018, Verksamhetsplan 2019
8 2018-12-12 Protokoll 8-2018
9 2019-01-30 Protokoll 9-2018
10 2019-02-17 Protokoll 10-2018

Övrigt

Datum Protokoll
2018-02-18 Protokoll från årsmötet 2018
2018-02-18 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2018
2018-03-05 Protokoll från medlemsmöte
2018-05-30  –
2018-09-03  –
 2018-12-10  –