Mia Enlin

Mia Enlin

Ledamot i styrelsen, sammankallande Avel- och hälsa-utskottet

Jenny Nyberg

Jenny Nyberg

Suppleant i styrelsen, ledamot i Avel- och hälsautskottet

Madelene Arvidsson

Madelene Arvidsson

SBK Instruktör Allmänlydnad, Sammankallande Valberedningen, ledamot i Avel- och hälsautskottet

Har själv två Australian Shepherds & en Labrador som jag tränar med. Träningen för mig ska vara glädjefyllt och ge energi, det är för mig gemenskapen med hundarna och klubbkompisarna som gör att det tillbringas mycket tid på klubben.

Stäng meny