Mia Enlin

Sammankallande i Avel- och hälsa-utskottet, Sammankllande i Valberedningen

Testledare och figurant MH, MT och MT2017.

Tävlat i Rallylydnad, Lydnad och Spår.

Glad funktionär som är bättre på att fika än att träna.