Handlingar inför årsmötet sön 17 februari 2019

Inför 2019

Kallelse till årsmöte VaBK 2019
Dagordning Årsmöte VaBK 2019
Förslag till Verksamhetsplan 2019
Förslag till Budget 2019
Valberedningens förslag för 2019
Kallelse till årsmöte VaBK 2019

Kallelse Årsmöte VaBK 17FEB19

Dagordning Årsmöte VaBK 2019

Dagordning Årsmöte VaBK 2019

Förslag till Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan VaBK 2019

Förslag till Budget 2019

Förslag budget 2019

Valberedningens förslag för 2019

Valberedningens förslag Årsmöte VaBK 2019

Utfall 2018

Verksamhetsberättelse 2018
Resultatrapport 2018-12-31
Balansrapport 2018-12-31
Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse VaBK 2018

Resultatrapport 2018-12-31

Resultatrapport 181231

Balansrapport 2018-12-31

Balansrapport 181231