Handlingar inför årsmötet sön 17 februari 2019

Inför 2019

Utfall 2018