Protokoll

 

Styrelsemöten

Möte nr Datum Protokoll
1 2016-01-14 Styrelsemöte 1 2016
2 2016-03-03 Styrelsemöte 2 2016
3 2016-04-07 Styrelsemöte 3 2016
4 2016-05-19 Styrelsemöte 4 2016
5 2016-06-09 Styrelsemöte 5 2016
6 2016-08-25 Styrelsemöte 6 2016
7 2016-09-22 Styrelsemöte 7 2016
8 2016-10-27 Styrelsemöte 8 2016
9 2016-11-17 Styrelsemöte 9 2016
10 2017-01-07 Styrelsemöte 1 2017
11 2017-01-26 Styrelsemöte 2 2017

 

Övrigt

Datum Protokoll
2016-02-16 Årsmötesprotokoll VaBK 2016
2016-11-17 Dagordning Medlemsmöte 12 dec, 2016
2016-12-12 Mötesanteckningar Medlemsmöte 12 dec, 2016
   
Beslutslista