Den här är sidan för årsmötet 2023 – vill du se sidan för årsmötet 2024 klicka här

Handlingar till årsmötet för Vallentuna Brukshundklubb den 19 februari 2023 kl 16-18.

Senast 7 dagar före årsmötet kommer alla handlingar att vara klara och tillgängliga här på webbsidan.

Kallelse och dagordning

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Kallelse

Förslag på dagordning

Verksamhet

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsplan för 2023

Valberedningens slutgiltiga förslag

Ekonomi

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Resultatrapport för 2022

Balansräkning för 2022

Förslag på budget för 2023