Om klubben

Vallentuna Brukshundklubb

Vallentuna Brukshundklubb är en ideell förening som verkar för ett gott hundägande genom folkbildning, kursverksamhet, träning och tävling med hund.

Som medlem i Vallentuna Brukshundklubb får du bl a tillgång till våra stora fina träningsplaner. Du kan gå kurs hos oss, vara med på torsdagsträningar och en mängd andra aktiviteter.

Framförallt innebär ett medlemskap i Vallentuna Brukshundklubb att man träffar andra hundintresserade och helt enkelt har kul tillsammans!

Klubbstugan Hundkojan är belägen vid Vallentuna flygfält

Parkera vid Hagbardvägen, gå längs grusvägen in till vänster om helikopterplattan.

Gena inte över flygfältet. Plocka självklart upp efter din hund!

Klubbens historik i korthet

  • Vår verksamhet drevs under namnet Hundfolk i Vallentuna mellan 1989 och 2000.
  • Vallentuna Brukshundklubb (VaBK) bildades 2001 och är en lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben – SBK. I Sverige är över 70 000 människor i över 250 lokalklubbar medlemmar i SBK. Vi tillhör Upplandsdistriktet
  • Den 31 december 2018 hade vi 234 medlemmar.
  • 2010 investerade klubben i en ny toabyggnad med två toaletter.
  • 2012 gjorde klubben en större investering i ytterligare två bodar och fick därmed ytterligare en lokal, Svansen, för större möten, viss inomhusträning och kursverksamhet.
  • 2013 byggs köket om och renoveras.
  • 2018 sätts ny belysning på appelplanen upp.