2019
Carola Hag
Ordförande

SBK lärare för grundmodulen, instruktör i rallylydnad, och allmänlydnad.

Utbildat skrivare och domare i rallylydnad. Jag har också varit figurant och testledare för MH och MT.

Nette Carlestål
Vice Ordförande

Har gått SBK Grundmodul och är idag SBK instruktör i Allmänlydnad och Valp.

Göran Hagberg
Sekreterare

SBK Instruktör Allmänlydnad och SBK Instruktör Rallylydnad. Jag har hållit kurser i Rallylydnad, Allmänlydnad och Valpkurs.

Kicki Jidebom
Kassör
Madelene Arvidsson
Ledamot

SBKs Allmänlydnadsinstruktör/valpkursinstruktör.

Certifierad skrivare i Rallylydnad och utbildar nya skrivare både för Distriktet och klubben.

Figurant för MH/MT & MT2017 samt testledare för MH.

Anhelee Pugliano
Ledamot
Anders Hag
Ledamot
Mia Hermansen
Ledamot
Annika Malmros-Borell
Ledamot

Stäng meny
Vad tycker du?