Carola Hag

Carola Hag

Ordförande, instruktör
Nette Carlestål

Nette Carlestål

Vice Ordförande, Sammankallande Utbildningsutskottet, SBK Instruktör Allmänlydnad
Göran Hagberg

Göran Hagberg

Sekreterare, Webmaster, Sammankallande PR/Info-utskottet, SBK Instruktör Allmänlydnad, SBK Instruktör Rallylydnad
Lili Östergren-Jadeby

Lili Östergren-Jadeby

Kassör, SBK Specialsöksinstruktör, SBK Rallylydnadsinstruktör, SBK Allmänlydnadsinstruktör
Tomas Carlsson

Tomas Carlsson

Ledamot i styrelsen, ledamot i PR/Info-utskottet
Mia Enlin

Mia Enlin

Ledamot i styrelsen, sammankallande Avel- och hälsa-utskottet
Kicki Jidebom

Kicki Jidebom

Ledamot i styrelsen
Annika Malmros-Borell

Annika Malmros-Borell

Ledamot i styrelsen,Representerar rallylydnad i Tävlingsutskottet
Anders Hag

Anders Hag

Ledamot i styrelsen, Stuga- och köks-utskottet
Jenny Nyberg

Jenny Nyberg

Suppleant i styrelsen, ledamot i Avel- och hälsautskottet
Sonny Samuelsson

Sonny Samuelsson

Suppleant i styrelsen, Stuga- och köks-utskottet

Stäng meny