Våra utskott

Verksamheten utgår från vår organisation i utskott

Varje utskott har en sammankallande som är den som kallar till möten och representerar utskottet på styrelsemöten. Tillsammans med styrelsen får varje utskott vara med och påverka vad utskottet ska ha för uppgifter och ansvar, samt vad de har beslutanderätt om.

Utskotten kan även bilda intressegrupper att ta hjälp av, så som det har varit i sektorerna tidigare då vi har/haft intressegrupper för agility, lydnad-bruks och rallylydnad.

Våra utskott: