Årsmöte 2024

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Årsmötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte

Protokoll från 2024-års styrelsemöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Styrelsemöte 19 mars, 2024

Styrelsemöte 23 april, 2024

Styrelsemöte 21 maj, 2024

Styrelsemöte 18 juni, 2024

Protokoll från 2024-års instruktörsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.

Instruktörsmöte 6 februari, 2024

Protokoll från 2024-års medlemsmöten

Klicka på dubbelpilen ”>>” till höger i rutan så kan du välja att ladda ner dokumentet eller se det i helskärmsläge med fler möjligheter.