Anna Warrén Haglund

Suppleant i styrelsen, ledamot i Avel- och hälsautskottet.