You are currently viewing Kurs i rallylydnad fortsättningsklass

Kurs i rallylydnad fortsättningsklass

Välkommen på kurs i rallylydnadens fortsättningsklass

4-6 deltagare

På denna kurs går vi vidare med att lära och träna in nya moment och banträning.

Förkunskaper

Kursen passar för dig som har gått en nybörjarkurs i Rallylydnad eller har motsvarande kunskaper.

Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK:s riktlinjer.

Kursbeskrivning

Vi kommer varva teori med praktiska övningar utifrån de grunder, förutsättningar och önskemål varje ekipage har.

Under kursen kommer vi:

  • Arbeta vidare med följsamhet, uthållighet och stadga
  • Inlärning av alla moment i fortsättningsklass
  • Prova olika kombinationer och banor
  • Störningsträning

Anmälan

Kursen är på 5 gånger och börjar måndag 24 april.

Kostnaden är 1 500 kr plus att du behöver vara medlem i VaBK om du inre redan är det.

Kläder efter väder – vi är ute i alla väder!


Instruktör