Mentaltest 2017 (MT2017)

Vad är MT2017?

MT2017 är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar.

MT2017 arrangeras i första hand för hundar av brukshundras, och som är mellan 18 och 48 månader. Hundar som tidigare har deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar äldre än 48 månader har dock möjlighet att göra MT2017 i mån av plats

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Godkänd nivå är 100 poäng. Resultaten registreras inte av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas på Brukshundklubbens hemsida. Ägarna till hundar som får godkänt resultat på MT2017 erhåller ett diplom direkt på plats av arrangören.

Läs mer på Brukshundklubbens webbplats


Anmälan till MT2017

Anmälan sker via SBK Tävling.

Välj ”Tävlingar och prov” och sedan fliken ”MH/MT”.