Nette Carlestål

SBK Instruktör Allmänlydnad, Suppleant i styrelsen