Nette Carlestål

Vice Ordförande, Sammankallande Utbildningsutskottet, SBK Instruktör Allmänlydnad

Har gått SBK Grundmodul och är idag SBK instruktör i Allmänlydnad och Valp.

Stäng meny