You are currently viewing Årsmötesprotokollet med styrelsen för 2021

Årsmötesprotokollet med styrelsen för 2021

Årsmöte på distans

Årsmöte på distans blev det i dessa pandemi-tider. Annorlunda form, men i övrigt var allt sig likt på mötet med presentation av vad som hänt under 2020 i Verksamhetsberättelsen. Ekonomiskt blev det ett överskott som vi tar med oss in i år och vad som händer då i år 2021 gicks övergripande igenom och står också i Verksamhetsplanen.

Den och alla andra dokument inför årsmötet hittar du genom att klicka här.

Styrelse 2021

Syrelse för 2021 valdes sedan. Det är:

  • Ordförande Mia Enlin
  • Vice ordförande Sonny Samuelsson
  • Kassör Madeleine Ejremyr
  • Sekreterare Göran Hagberg
  • Ledamot Annika Malmros-Borell
  • Suppleant Anna Warrén Haglund
  • Suppleant Nette Carlestål

Protokoll från årsmötet

Ta reda på allt som hände på årsmöte genom att läsa protokollet.

Första styrelsemötet

Direkt efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt första möte. Konstituerande styrelsemöte kallas det första styrelsemötet där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.
På det konstituerande mötet utser styrelsen också firmatecknare.

Intresserad av våra senaste nyheter? Prenumerera!