Fråga till styrelsen

Skicka in förfrågningar till styrelsen senast en vecka inför nästa styrelsemöte.

  • Skriv din förfrågan  och förklara noggrant vad du vill uppnå med inköpet och vilka utgifter det medför samt vem som kommer vara ansvarig för utförandet.
  • Du är även välkommen att komma på styrelsemötet och närmre förklara din förfrågan för att ge styrelsen ett bättre beslutsunderlag.
  • Om du vill prata med någon i styrelsen om din förfrågan så kan du hitta kontaktuppgifter till alla styrelsens medlemmar här.

Sponsring

Vallentuna Brukshundklubb kan bevilja sponsringsansökningar för ekipage som satsar seriöst på hundsport på högre nivå inom lydnad, bruks, agility och rally, till exempel talangtrupper och i landslagssammanhang


Stadgar

Vallentuna Brukshundklubb följer SBK:s Normalstadgar för lokalklubb.

Klubbspecifika detaljer

I tillägg till SBK:s normalstadgar för lokalklubb finns av Förbundsstyrelsen godkända klubbspecifika detaljer som klubbens namn och styrelsens sammansättning.


Utlägg och arvoden

Dokument att fylla i för att få ersättning för utlägg, arvoden som funktionär eller reseersättning.