You are currently viewing Kommande års styrelse i VaBK

Kommande års styrelse i VaBK

Vår Valberedning har jobbat hårt med att få ihop förslag på namn till styrelse för Vallentuna Brukshundklubb för nästa år, 2021.

Valberedningens förslag

Valberedningen som under året 2020 bestått av Kim Andersson, Agneta Karlsson och Natalie Kroczek-Samuelsson, som nu redovisar här för hur arbetet gått till under året.


Nästan alla poster har förslag på kandidater, men det saknas fortfarande förslag på kassör och sekreterare – har du något bra förslag?

Enligt de nya stadgarna för landets lokala brukshundklubbar kan nu medlemmarna till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange:

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Förslag på kandidat

Om du som medlem har ett förslag utöver valberedningens förslag, så skall det skickas till styrelsen via sekreteraren.


Intresserad av våra senaste nyheter? Prenumerera!