Du visar för närvarande Kurs i vardagslydnad

Kurs i vardagslydnad

Välkommen på kurs i vardagslydnad

4-6 deltagare

Kursen riktar sig till dig som vill få verktyg för ett bra samarbete tillsammans med din hund.

Förkunskaper

Hunden ska vara minst 9 månader och gärna ha gått valpkurs.

Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK:s riktlinjer.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar det mesta man behöver kunna för att få en trevlig samvaro tillsammans med sin hund som praktiska övningar i exempelvis hundmöten under promenad, gå fint vid sidan, att kunna vänta kvar i bil och inkallning. Under kursen kommer vi att använda oss av övningar och uppgifter som finns i SBK:s allmänlydnadspass och Bäst Var-dag.

Det handlar om relationen med hunden, förstå vem hunden är, hur hunden lär sig, inlärning av olika allmänlydnadsmoment, lagar och förordningar och annat.

Kursen är också en bra grund om du sedan vill gå vidare med tävlingsgrenar som exempelvis rallylydnad, agility, eller tävlingslydnad.


Anmälan

Kursen är på 5 gånger och börjar tisdag 21 mars och är kl 17-18:30.

Kostnaden är 1 500 kr plus att du behöver vara medlem i VaBK om du inre redan är det.

Kläder efter väder – vi är ute i alla väder!